Nöjd-kund-garanti

Vi kommer självklart tillbaka och åtgärdar om du mot förmodan inte är nöjd med vårt arbete. Kom ihåg att anmäla din reklamation senast sju dagar efter utfört arbete. Vår personal är under sekretess så ni kan känna er trygga i både hemmet och på kontoret.

Miljöpolicy

STYRKA Städservice skall genom ett aktivt och planerat miljöarbete bidra till en långsiktig hållbar utveckling som inte skadar vår miljö och som leder till ständiga förbättringar.

Detta innebär att:

  • Vi ska följa miljölagar och förordningar och med denna policy som grund regelbundet granska verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Vår personal informeras och kompetensutvecklas fortlöpande för att öka miljömedvetandet.
  • Vi samverkar med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan.
  • Vi arbetar aktivt med att i så stor utsträckning som möjligt sluta kretsloppet genom återanvändning och materialanvändning av det vi köper.
  • Vi har stor öppenhet i miljöfrågor mot kunder, myndigheter och allmänheten.

SRY - utbildade

Vi har som mål att alla anställda ska bli SRY utbildade. SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering. STYRKA städservice satsar på kvalité – SRY utbildning är en självklarhet.

Så funkar det!

Kontakta vår trevliga kundtjänst

Vi bokar ett kostnadsfritt möte där vi får presentera oss. Vi går igenom och ger råd för just dina ert företags behov består av. Det är ni som bestämmer hur ofta ni vill ha städning och i vilken omfattning städningen sker. Vi vill givetvis ge råd och tips om vad som och lämnar en offert på städningen. De flesta städar vi minst en gång i veckan.